Pelan Pengajaran

1) Pelan Pengajaran
2) Bunyi Haiwan
3) Lampiran


1 comment:

Ong Wai Li said...

P&P dan latihan yang menarik dan sesuai untuk murid tahun 1.